INAO

INAO je název francouzské organizace Institut National de l’origine et de la qualité (zkratka INAO je z původního názvu do r. 2007 Institut National des Appellations d’Origine).

INAO je úřad, jehož náplní je kontrola zemědělských výrobků s chráněným označením původu – CHOP, ve Francii. Činnost INAO je v současnosti řízena francouzským ministerstvem zemědělství. Historie úřadů INAO je spojena zejména s apelačními víny – AOC, kdy pro kontrolu jejich výroby byly úřady zřízeny již v r. 1901. Od r. 1990 ve Francii úřady INAO kontrolují, veškeré zemědělské výrobky s CHOP.


Dověděli jste se něco nového? Podělte se o to s přáteli:

Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.