Znalec vín > Hesla od A > Acetum

Acetum

Acetum bylo kyselé víno vyrábění ve  starověkém Římu zejména pro potřeby armády. Technologicky pravděpodobně vinný ocet v různých stupních vývoje. Vyráběl se z méně kvalitního vína pomocí bakterií přeměňující alkohol na ocet. Zpravidla legionáři, fasující za pochodu acetum v dávce cca 2 dcl denně, míchali kyselé víno s vodou z řek a eliminovali tak různé střevní infekce.

Ze zápisků letopisců o acetu:

V polovině republiky se kyselé víno nebo ocet (latinsky acetum, řecky oxos) stalo pravidelnou součástí přídělu vojáků. Když Appian vyjmenovává zásoby, které Lucullově armádě v Hispánii chyběly  (153 př. n. l.), vévodí seznamu archivní víno (oinos), ale je zmíněno i kyselé víno (oxos).  Hadriánův životopis Historia Augusta uvádí, že kyselé víno (acetum) bylo součástí běžné „táborové stravy“ (cibus castrensis). Vegetius zdůrazňuje význam jak archivního, tak kyselého vína pro zásobování armády. Plautus: Římský voják obvykle nepil čistou vodu, ale míchal ji s vínem nebo octem. Typickým vojenským nápojem byla posca, druh octové vody.

Římané často pili kyselé víno smíchané s vodou, nápoj, kterému říkali posca, což je slovo odvozené buď z latinského potor (pít), nebo z řeckého epoxos (velmi ostrý). Jenom pro zajímavost i v bibli se hovoří o octu, která dali legionáři pít Ježíši Kristu na kříži, aby ho trápili. S největší pravděpodobností mu dali pít poscu, kterou měli v nádobě namíchanou pro vlastní občerstvení.

Poslední revize hesla: 2023

 

 

 

 


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.