Znalec vín > Hesla od A > Amandus

Amandus

Svatý Amandus (584–675) je křesťanský světec, vinařský patron. Pocházel z bohaté francouzské rodiny, která žila v Nantes. Stal se knězem a odebral se na misie do Flander, odkud byl vyhnán. Rozhodl se christianizovat slovanské kmeny, ale franský král Dagobert I., který chtěl Slovany pokořit a zajmout jejich krále Sáma, ho vyhnal z celé říše. Amandus odešel opět do Flander, kde byl úspěšnější než při první misii. Založil několik klášterů a delší dobu pobýval ve vinařských a pivařských oblastech. Amandus je prvním doloženým (neúspěšným) apoštolem u Slovanů, patronem Flander a také patronem skautů, vinařů, sládků. Pranostika: „Svatý Amand / víru otce naše učil znát.“

Svátek sv. Amanda si připomínáme 6. 2.

Středověký anonym, Svatý Amandus a Dagobert I., kolem poloviny 13. století, iluminace v encyklopedii Vincenta z Beauvais Speculum historiale („Zrcadlo dějin“).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jaroslav Malina, Vinařští patroni

Poslední revize hesla 2023


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.