ASVK

ASVK – zkratka pro aktívní suché vinné kvasinky. Příprava ASVK je obdobná jako u suchého pekařského droždí. Vybrané selektované kmeny vinných kvasinek jsou na melasovém základě fermentovány na několikastupňovém fermentačním zařízení. Melasa je obohacena o živiny a vitamíny potřebné k aktivnímu rozmnožování kvasinek. Získaná biomasa se odstřeďuje, promývá a filtruje na rotačním vakuovém filtru. Získaný filtrát obsahující cca 40% sušinu se granuluje a suší při teplotě 35 – 37°C.

Před použitím se ASVK aktivují ve vodě teplé 35 – 37°C (tedy stejné teplotě při které byly "uspané") po dobu asi půl hodiny, potom se zákvas vleje do připraveného moštu. Důležité je, aby rozdíl teplot zákvasu a zakvášeného moštu nebyl větší než 10°C.

V ČR není výrobce ASVK, moravská a česká vína jsou fermentována pomocí ušlechtilých kvasinek z jiných oblastí. Nejpoužívanějšími jsou ASVK z Německa, Francie, Chile a Jihoafrické republiky. Tuzemská vína tímto získávají trochu uniformní globální charakter.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.