Znalec vín > Hesla od B > Bartoloměj

Bartoloměj

Svatý Bartoloměj (1. století) je apoštol a evangelista, patron vinařů. Tradičně mu bývá připisováno přisuzováno takzvané Bartolomějovo apokryfní evangelium. Šířil víru na Arabském poloostrově a v nynějším Turecku. V maloasijské Frýgii se potkal s apoštolem Filipem, navštívil Lykaonii (kraj kolem města Konya) a putoval dále na východ až do Velké Arménie. Podle legendy měl arménský král Polimeus dceru, která byla kvůli své obrovské zuřivosti spoutána řetězy. Bartoloměj králi slíbil, že ve jménu Ježíše Krista jeho dceru uzdraví, jestliže on přijme křesťanskou víru. Král svolil, načež Bartoloměj se nad nebohou pomodlil a zbavil ji zlého ducha. Tento zázrak způsobil veliké podivení, a král i celý jeho dvůr i obyvatelé dvanácti měst uvěřili v Ježíše Krista. Tím však Bartoloměj proti sobě popudil pohanské kněze, kteří na něj poštvali králova bratra Astyagese, zarytého pohana, který ho úkladně zajal, uvěznil a krutě mučil; nakonec byl Bartoloměj odsouzen k tzv. perskému trestu smrti: nejprve byl stažen z kůže a posléze ukřižován hlavou dolů. Jeho atributy jsou bílý plášť, kniha, svitek, stažená kůže přes ruku ad.; stal se patronem sedláků, krejčích, pastevců, vinařů, koželuhů, vazačů knih, řezníků, horníků, pekařů, obuvníků, obchodníků s olejem, sýrem a solí i lékařů.

Pranostiky: Má-li Bárta hromy v průvodu, vyznamenává to pěkný podzim a ovoce i vína úrodu. Je-li o Bartoloměji den pěkný, bude pěkný podzimek a dobré víno. Co Vavřinec s Bartolomějem slíbí, musí ještě svatý Matouš potvrdit. Pěkně-li na svatého Bartoloměje, pijí vinaři. Je-li na Bartoloměje čas, je z lisu kvas.

Svátek sv. Bartoloměje si připomínáme 24. 8.

Michelangelo Buonarroti, Svatý Bartoloměj, mezi 1535 a 1541, freska, detail z Michelangelova Posledního soudu, Sixtinská kaple, Vatikán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jaroslav Malina, Vinařští patroni

Poslední revize hesla 2023

 


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.