Znalec vín > Hesla od B > Brut nature

Brut nature

Brut nature je označení pro zbytkový cukr ve skupině šumivých vín dle nařízení Komise (ES) čl. 58 NK č. 607/2009.

Přírodně tvrdébrut nature (cukr pod 3 gr*l-1, po druhotném kvašení nebyl dodaný žádný cukr), všeobecně lze charakterizovat šumivé víno brut nature jako víno, do kterého nebyl přidaný dozážní likér a úbytek vína při degoržování kalů byl nahrazený stejným vínem.

Pokud obsah cukru v šumivém vínu odůvodňuje použití více výrazů, shora uvedená směrnice nabízí výběr jen jednoho (např. extra brut 0 – 6 gr*l-1 nebo brut nature pod 3 gr*l-1 nebo brut pod 12 gr*l-1gr).


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.