Znalec vín > Hesla od C > Celkový obsah alkoholu

Celkový obsah alkoholu

Obsah alkoholu ve víně se dle nařízení (ES) č. 479/2008 rozlišuje na skutečný, možný obsah alkoholu a celkový obsah alkoholu. Celkový alkohol je součet skutečného alkoholu a možného obsahu alkoholu, který by ještě mohl vzniknout prokvašením zbytkového cukru na nulu. Celkový obsah alkoholu u vína může být nejvýše 15 % objemových. Odchylně může být norma upravena, kdy horní mez pro celkový obsah alkoholu může překročit 15 % objemových a to u vín s chráněným označením původu vyrobených bez jakéhokoli obohacení (fortifikace) nebo může dosáhnout 20 % objemových u vín z některých vinařských oblastí ve Společenství, které se určí speciálním postupem podle čl. 113 odst. 2 normy, vyrobených bez jakéhokoli obohacení.

Citace normy: „Celkovým obsahem alkoholu v procentech objemových“ se rozumí součet skutečného a možného obsahu alkoholu v procentech objemových“.

Zdroj:

  • http://eur-lex.europa.eu/ (nařízení (ES) č. 479/2008)
  • http://www.vinarska-laborator.cz/

Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.