Znalec vín > Hesla od CH > Charmat

Charmat

Charmat je název pro technologii výroby šumivého vína, kdy druhotné kvašení probíhá v tlakové nádobě – ocelovém tanku. Všechny ostatní operace s vínem, nasyceným oxidem uhličitým, probíhají v uzavřených tlakových okruzích. Například i plnící stroje jsou upravené tak, aby CO2 z vína neunikl.  Proces výroby metodou Charmat je mnohem jednoduší a hlavně ekonomičtější než tradiční metodou champenoise.

Metodu vynalezl Eugéne Charmat  na počátku 20. století.

Tlakové nádrže pro výrobu šumivého vína jsou vybaveny ventilem pro docílení isobarických podmínek a dekantačním ventilem k odstranění sedimentů. Nádrže mají pojistný ventil, stavoznak, manometr, agitátor, teploměr a dvojitý plášť, což umožňuje efektivní chlazení nebo ohřívání. (text – výrobce tanků Škrlj)


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.