Znalec vín > Hesla od CH > Chateau

Chateau

Termín chateau (franc. zámek) ve smyslu vinařství představuje značku vína nebo název vinařského podniku ve Francii, Lucembursku a Itálii (castello). V těchto zemích je navíc zvykem, že v místě výrobního podniku přitom zámek nemusí ani být. Nařízením Evropské komise z roku 2002 je značka chateau určena výhradně pro francouzská, italská a lucemburská vína. Česká a moravská vinařství smí značku chateau použít pouze v případech registrování značky u Úřadu průmyslového vlastnictví před květnem roku 2002 nebo prokázáním praktického užívání značky delší jak 25 roků, což splňuje jenom několik vinařství.

Označování termínem „chateau“ na etiketě je upraveno § 16 Zák. 321/2004 Sb. takto:

Na etiketě lze uvést označení „Chateau“ nebo „Chateau“, s doplněním zeměpisného označení, pokud výroba označovaného vína proběhla ve stavbě takto označené nebo jejím okolí do vzdálenosti nepřesahující 20 km.

Odstavec 2 písm. i) Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství § 9 říká o označování termínem chateau toto:

„chateau“ nebo „château“ s doplněním zeměpisného označení; jedná se o historický výraz, který se vztahuje k určitému prostředí nebo k určitým vínům a je určen vínům, která pocházejí z podniku, který skutečně existuje a který je skutečně nazýván tímto jménem“.

 

 

 


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.