CHOP

CHOP je zkratka pro termín označování vín s chráněným označením původu dle čl. 118a Rady /ES/ č. 1234/2007. Upravuje výrobu vína z hroznů jejichž 100% podíl má původ ve vinařské oblasti (regionu), nebo 85% pokud je uvedena na etiketě podoblast a zbylých 15% ze stejné podoblasti (jiná trať nebo obec ve stejné podoblasti).

Příklady označení CHOP/CHZO

Země CHOP CHZO
Čechy Čechy též doplněno Mělnická České
Čechy též doplněno Litoměřická
Morava Morava též doplněno Slovácká Moravské
Morava též doplněno Mikulovská
Morava též doplněno Znojemská
Morava též doplněno Velkopavlovická

Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.