CHZO

CHZO je zkratka pro termín označování vín s chráněným zeměpisným označením dle čl. 118b Rady /ES/ č. 1234/2007. Upravuje výrobu vína z hroznů jejichž 85% podíl má původ v zeměpisné oblasti, přičemž výroba musí proběhnout v této zeměpisné oblasti, zbylých 15% má původ v druhé oblasti v ČR (např. 85% Morava, 15% Čechy).

Příklady označení CHOP/CHZO

Země CHOP CHZO
Čechy Čechy též doplněno Mělnická České
Čechy též doplněno Litoměřická
Morava Morava též doplněno Slovácká Moravské
Morava též doplněno Mikulovská
Morava též doplněno Znojemská
Morava též doplněno Velkopavlovická

Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.