Cru

Cru je termín pro klasifikaci vinic ve Francii. Systém cru (slovo „cru“ je odvozeno od nepravidelného slovesa „croitre“ – dařiti se) – označuje určité ohraničené území, ve kterém se pěstují pouze schválené a staletími prověřené odrůdy révy vinné. Označování cru má význam i ve smyslu terroir, který je tímto zdůrazňovaný.

Vinařská akademie charakterizuje termín takto: cru = zahrnuje více prvků: polohu, půdu, podnebí, odrůdu, způsob pěstování, technologii, vinaře se svou filosofií, uměním a kreativitou, to vše vyjadřuje celkovou kvalitu a slávu – jestliže jeden z těchto prvků chybí, tak nemůžeme mluvit o cru – (Émile Peynand, Jacques Blouin)

 Viz také heslo Vin de cru.



Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.