Znalec vín > Hesla od E > Enolog

Enolog

Enolog (oenolog) dle definice O.I.V. z roku 1975 je  osoba, která na základě svých vědeckých a technických poznatků a vědomostí je schopna plnit přesně definované funkce s ohledem na spolehlivé praktiky. OIV stanovuje velmi podrobný program vzdělávání pro dosažení titulu „enolog“. Technické a praktické znalosti enologa jsou tak rozsáhlé, že mu dovolují být plně zodpovědným za zpracování hroznů a ošetřování vína; dokáže vykonat analýzy hroznů a vína a samozřejmě dokáže využít tyto analýzy. Musí být schopný stále sledovat nové poznatky z enologie a tyto zavádět a využívat.

Nejvýznamnější enologové ve střední Evropě v současnosti, v tomto slova smyslu, jsou např. Miloš Michlovský, Fedor Malík, Robert Steidl.

zdroj: http://www.enolog.cz/


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.