Znalec vín > Hesla od E > Extrakt ve víně

Extrakt ve víně

Extraktem ve víně se rozumí termín používaný při povinné chemické analýze vína pro potřeby zatříďování u SZPI (státní zemědělská a potravinářská inspekce). Extrakt dělá vínu ”tělo” neboli ”robustnost”. Jsou to veškeré látky, které zůstanou po odpaření vody a jiných těkavých látek z vína. Patří sem zejména: kyseliny, cukry, glycerol, minerální látky, barviva, bílkoviny aj.. Povinné množství bezcukerného extraktu v g*l-1 pro jakostní třídy vína určuje vinařský zákon (prováděcí vyhláška 323/2004).

Minimální množství bezcukerného extraktu ve víně v g*l-1:

jakostní víno stolní víno, zemské víno
bílé 17 16
červené 18 18

Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.