Znalec vín > Hesla od F > Fotosyntéza

Fotosyntéza

Fotosyntéza je biochemický proces, při němž se v rostlinách mění anorganické látky v organické. Probíhá v listech za pomoci zeleného barviva – chlorofylu. Slunečním zářením a teplem dochází k redukci oxidu uhličitého a jeho zabudování do organických látek, z nichž pro výrobu hroznů je nejdůležitější cukr. Fotosyntéza je proces v přírodě starý min. 2 miliardy roků, při kterém vzniká kyslík a spotřebovává se oxid uhličitý. 1 ha vinice spotřebuje za rok cca 10 – 14 tun CO2, vyprodukuje přibližně stejné množství O2 a cca 1,2 tuny cukru.

Optimální teplota (listů) pro maximální výkonnost fotosyntézy je 25°- 30°C. Proti přehřívání listů se rostlina brání tzv. transpirací, při které dochází k vylučování vody povrchem listů a tím k ochlazování.

Sucho během vegetace může snižovat výkonnost fotosyntézy. w


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.