Znalec vín > Hesla od G > Glos Lubomír

Glos Lubomír

Lubomír Glos se narodil 19. 11. 1933 v Brně. V letech 1949 – 1952 studoval ve Valticích, nejdříve na Zemědělské učňovské škole  a dále pokračoval na Střední škole rolnicko-ovocnické. V r. 1964 maturoval tamtéž na Střední zemědělské technické škole. Základní vojenskou prezenční službu vykonal u PTP.

Svoji pracovní kariéru zahájil L. Glos v r. 1952 ve Školním statku VŠZ v Lednici jako vinař a ovocnář. Od r. 1953 – 1955 pracoval jako dělník a technik ve vinařských závodech Velké Bílovice. Od r. 1957 – 1963 pracoval jako dělník na pile v Moravské Nové Vsi a v r. 1964 nastoupil do JZD Moravská N. Ves jako vinař a ovocnář. Zde působil až do r. 1982 ve kterém přestoupil do JZD Břeclav, na místo vedoucího vinařství. V r. 1990 začal pracovat ve vědecko – výzkumném sdružení Rezistant v Břeclavi, cílem sdružení bylo rozvinout program šlechtění interspecifických odrůd pro podmínky naší oblasti. V r. 1992 přešlo sdružení pod Vysokou školu zemědělskou, pracoviště Lednice a s ním i L. Glos. V témže roce založil spolu s manželkou a rodinou Vinařství Glosovi. Od r. 1994 spolupracuje s firmou Miloše Michlovského na rezistentním šlechtění odrůd révy vinné.

Lubomír Glos je uznávaným vinohradníkem, šlechtitelem a vinařem. V sedmdesátých letech vyšlechtil dnes již legendární moravskou odrůdu kabernetového typu – Cabernet Moravia, zapsanou do Státní odrůdové knihy v r. 2001 a modrou odrůdu Fratava, zapsanou v r. 2008. V dalších projektech a vzniku nových odrůd se podílel ve sdružení Resistant spolu s prof. Krausem, Doc. Michlovským, Ing. Mádlem a V. Peřinou.

Lubomír Glos se celoživotně věnuje problematice vinic, šlechtění révy vinné, ekologickým aspektům pěstování révy vinné, výrobě vína. Je členem řady zájmových sdružení, pracoval a aktivně pracuje ve Sdružení vinařů ČR, respektive jeho předsednictvu.

Obrázky z archívu a se svolením L. Glose.

 


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.