Znalec vín > Hesla od G > Gravitační vinařství

Gravitační vinařství

Gravitační vinařství je termín pro vinařství, které je stavebně a technologicky uspořádané tak, aby zpracování hroznů v provozovně a hlavně doprava zpracovávané suroviny, od sběru hroznů, přes první zpracující stroj až po dopravu moštu do kvasného tanku, byla pomocí zemské gravitace, bez čerpadel, tedy vždy směrem dolů. Výhodou je pomalá, šetrná manipulace se surovinou a úplně malý podíl kalových částic v moštu, z jinak rozbitých hroznů posunovaných různými rotačními rmutovými čerpadly a šlehání moštu rotory vysokoobrátkových odstředivých čerpadel.

Například:


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.