Znalec vín > Hesla od H > Hodnotící 5 bodový systém

Hodnotící 5 bodový systém

Hodnocení 5 – bodovým systémem spočívá v udělování známek vínu jako ve škole: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší. Zkušenější degustátoři udělují známky po desetinách.  Víno tedy může být hodnoceno v rozmezí od 1,0 – 5,0.  Teoreticky je stupnice využita v rozmezí 0 – 41 bodů.

Obr. 1 Návod na hodnocení 5 bodovým systémem.

 

 


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.