INAO

INAO je název francouzské organizace Institut National de l’origine et de la qualité (zkratka INAO je z původního názvu do r. 2007 Institut National des Appellations d’Origine).

INAO je veřejná správní instituce s právní subjektivitou spadající pod ministerstvo zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Náplní INAO je kontrola zemědělských výrobků s chráněným označením původu – CHOP a CHZO ve Francii. Historie úřadů INAO je spojena zejména s apelačními víny – AOC, kdy pro kontrolu jejich výroby byly úřady zřízeny již v r. 1901. Od r. 1990 ve Francii úřady INAO kontrolují, veškeré zemědělské výrobky s CHOP a CHZO. Co se týká vína pokrývá INAO cca 350 oblastí s CHOP/AOC a cca 70 oblastí s CHZO.

Zdroj: INAO

Poslední revize hesla: 2023


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.