Znalec vín > Hesla od K > Kabinetní víno

Kabinetní víno

Kabinetní víno je termín pro označování jedné ze skupin jakostních vín s přívlastkem dle jakostních tříd vína uváděných ve vinařském zákoně.

Při výrobě jakostních vín s přívlastkem, včetně kabinetního vína, musí být mimo jiné splněny tyto podmínky:

  • cukernatost hroznů byla min. 19°ČNM
  • bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské podoblasti
  • výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
  • nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici (14t/ha), na níž byly vinné hrozny použité k výrobě sklizeny,
  • víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž odrůda, původ, cukernatost a hmotnost byla ověřena Inspekcí; ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu,
  • víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd,
  • víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
  • víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem,

Mošt určený pro výrobu kabinetního vína nelze přislazovat náhradním sladidlem. Víno nelze chemicky stabilizovat s výjimkou plynné síry. Kabinetní vína, bývají lehčí, většinou suchá, zpravidla používané pro denní spotřebu pro svůj nižší obsah alkoholu.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.