Znalec vín > Hesla od K > Klon révy vinné

Klon révy vinné

Klon révy vinné je „terminus technicus“ používaný zejména pro potřeby šlechtění, kdy šlechtitel provádí výběr nově vzniklých jedinců pro následného množení. Dle zák. č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby je klon definovaný jako vegetativně množené potomstvo odrůdy jediné rostliny, vybrané na základě odrůdové pravosti znaků jeho fenotypu a jeho zdravotního stavu.

V podstatě lze konstatovat, že klony jedné odrůdy mají ampelograficky stejné znaky, přesto se jednotlivé klony jedné odrůdy můžou odlišovat v mnoha dílčích ukazatelích např.: bujnosti růstu, kvality vína, plodnosti, nároky na stanoviště atd..

Jako názorný příklad viz charakteristiku jednotlivých klonů odrůdy Tramín červený (Gewürztraminer) 5 nově vyšlechtěných klonů odrůdy v Alsasku a jejich srovnání s nejrozšířenějším klonem č. 47 ve Francii.

Klon Charakteristika
1075 Má bujnější růst a lepší kvalitu vína než klon 47.
1076 Má nízkou plodnost a volnější hrozen. Dosahuje vysokou cukernatost. Růst je slabší než u 47.
1077 Má vyšší kvalitu vína, než klon 47.
1078 Má zajímavý poměr mezi cukrem a kyselinou. V typu a kvalitě vína je podobný klonu 47.
1079 Bujně rostoucí, poskytuje kvalitní vína.

 

Zdroj: Sbírka zákonů, Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D na www.vinarskepotreby.cz a www.entav.com.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.