Znalec vín > Hesla od K > Kraus Vilém

Kraus Vilém

Profesor ing. Vilém Kraus, CSc. byl jedním z nejuznávanějších tuzemských odborníků v oblasti vinařstvívinohradnictví. Velkou část života působil na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a Lednici jako pedagog. Věnoval se výzkumu a šlechtění nových odrůd (např. Cerason, Laurot, Malverina, Neronet) vinné révy. Byl autorem a spoluautorem řady odborných publikací a článků. Stal se nositelem státního vyznamenání Medaile Za zásluhy pro stát v oblasti vědy. Vilém Kraus jako první Čech v historii převzal Medaili za zásluhy o vinařství, kterou od roku 1954 uděluje Mezinárodní úřad pro révu vinou a víno (OIV).

Vilém Kraus se narodil 30. 5. 1924 v Praze, do obecné školy chodil v Blšanech u Loun kam se s rodiči přestěhoval. V r. 1944 vystudoval střední zahradnickou školu v Mělníku. Po studiích na VŠ v Praze a později na tehdejší VŠZ v Brně, působil ve šlechtitelské stanici Velké Žarnoseky. Dále působil jako pedagog na Brněnské Vysoké škole zemědělské (dnešní Mendelova univerzita), zahradnické fakultě v Lednici. V období 50.–80.let minulého století se výraznou měrou podílel na koncepci a rozvoji českého, moravského a slovenského vinohradnictví. Byl činný i v propagační činnosti přednáškami, semináři a instruktážemi. Hodně publikoval v odborných a vědeckých časopisech, v knižních publikacích, stejně tak ve vysokoškolských učebních textech.

Publikace, které V. Kraus napsal nebo se na nich podílel (Zdroj Wikipedie):

Vilém Kraus: Možnosti uplatnění vysokého vedení révy vinné v našich vinařských oblastech. Diplomová práce, Vysoká škola zemědělská v Brně, 1952.
Vilém Kraus, Antonín Konečný: Základy výroby vína. Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1958.
Vilém Kraus: Historický vývoj severočeského vinařství a předpoklady k jeho rekonstrukci. Disertační práce, Vysoká škola zemědělská v Brně, 1960.
Tomáš Dohnal, Vilém Kraus: Rok na vinici. Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1962.
Tomáš Dohnal, Vilém Kraus: Pěstování révy a zužitkování hroznů. Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1972.
Vilém Kraus, Václav Pubal, Miloslav Vávra, Antonín Vermouz, Jana Vignatiová, Metoděl Zemek, Alena Zimáková: Vinohradnictví, kapitoly z dějinného vývoje od minulosti do současnosti na Moravě a v Čechách. Nakladatelství Blok v Brně, 1973.
Tomáš Dohnal, Vilém Kraus, Jaroslav Pátek: Moderní vinař. Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1975.
Vítězslav Hubáček, Vilém Kraus: Hrozny a víno z vinice i zahrady. Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 1982.
Vilém Kraus, Zdeněk Kuttelvašer, Bohumil Vurm: Encyklopedie českého a moravského vína. Melantrich, Praha 1997. ISBN 80-7023-250-1.
Vilém Kraus a kol.: Réva a víno v Čechách a na Mor. Radix, Praha 1999. ISBN 80-86031-23-3.
Vilém Kraus, Vítězslav Hubáček, Petr Ackermann: Rukověť vinaře. Květ, Brázda, Praha 2000.
Vilém Kraus, Jiří Kopeček: Setkání s vínem. Radix, Praha 2002. ISBN 80-86031-36-5.
Vilém Kraus Jr., Vilém Kraus: Pěstujeme révu vinnou, Grada, Praha 2003, ISBN 80-247-0562-1.
Vilém Kraus, Zuzana Foffová, Bohumil Vurm, Dáša Krausová: Nová encyklopedie českého a moravského vína, 1. díl. Praga Mystica, 2005. ISBN 80-86767-00-0.
Vilém Kraus, Zuzana Foffová, Bohumil Vurm: Nová encyklopedie českého a moravského vína, 2. díl. Praga Mystica, 2008. ISBN 978-80-86767-09-3.

Synonyma: Nestor českého a moravského vinařství a vinohradnictví, Největší odborník na české vinohradnictví a vinařství.

Vilém Kraus zemřel 7. 6. 2013.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.