Znalec vín > Hesla od K > Kvalita ročníků

Kvalita ročníků

Aliasy: ročníky

Kvalita ročníků vína v dané oblasti je závislá na mnoho faktorech. Důležité jsou dešťové srážky ve vhodnou dobu a sluneční svit. Dostatečné dešťové srážky v průběhu vegetace révy vinné a teplý suchý podzim jsou zárukou kvality hroznů a následné výroby špičkového vína. Vliv na množství úrody mají zimní mrazy, kdy třeba v ročníku 1985 nebyly sklizeny na Moravě téměř žádné hrozny a extrémně nízké teploty v lednu zapříčinily vyklučení mnoha vinic.

Dle ročníků byla kvalita vína v Moravské oblasti následující:

ročník kvalita ročníku
1930 slabá  ☺
1931 slabá  ☺
1932 velmi dobrá  ☺☺☺☺
1933 průměrná  ☺☺
1934 slabá  ☺
1935 vynikající ☺☺☺☺☺
1936 průměrná  ☺☺
1937 slabá  ☺
1938 slabá  ☺
1939 průměrná  ☺☺
1940 slabá  ☺
1941 velmi dobrá  ☺☺☺☺
1942 vynikající  ☺☺☺☺☺
1943 velmi dobrá  ☺☺☺☺
1944 průměrná  ☺☺
1945 vynikající ☺☺☺☺☺
1946 velmi dobrá ☺☺☺☺
1947 vynikající ☺☺☺☺☺
1948 velmi dobrá ☺☺☺☺
1949 velmi dobrá ☺☺☺☺
1950 průměrná  ☺☺
1951 průměrná  ☺☺
1952 slabá  ☺
1953 vynikající ☺☺☺☺☺
1954 slabá  ☺
1955 slabá  ☺
1956 průměrná  ☺☺
1957 slabá  ☺
1958 průměrná  ☺☺
1959 vynikající ☺☺☺☺☺
1960 průměrná  ☺☺
1961 velmi dobrá ☺☺☺☺
1962 průměrná  ☺☺
1963 vynikající ☺☺☺☺☺
1964 vynikající ☺☺☺☺☺
1965 slabá  ☺
1966 průměrná  ☺☺
1967 velmi dobrá ☺☺☺☺
1968 slabá  ☺
1969 vynikající ☺☺☺☺☺
1970 průměrná  ☺☺
1971 vynikající ☺☺☺☺☺
1972 slabá  ☺
1973 vynikající ☺☺☺☺☺
1974 průměrná  ☺☺
1975 průměrná  ☺☺
1976 slabá  ☺
1977 slabá  ☺
1978 průměrná  ☺☺
1979 vynikající ☺☺☺☺☺
1980 slabá  ☺
1981 průměrná  ☺☺
1982 průměrná  ☺☺
1983 vynikající ☺☺☺☺☺
1984 slabá  ☺
1985 průměrná  ☺☺
1986 velmi dobrá ☺☺☺☺
1987 průměrná  ☺☺
1988 vynikající ☺☺☺☺☺
1989 průměrná  ☺☺
1990 vynikající ☺☺☺☺☺
1991 vynikající ☺☺☺☺☺
1992 vynikající ☺☺☺☺☺
1993 vynikající ☺☺☺☺☺
1994 průměrná  ☺☺
1995 průměrná  ☺☺
1996 slabá  ☺
1997 vynikající ☺☺☺☺☺
1998 dobrá ☺☺☺
1999 vynikající ☺☺☺☺☺
2000 vynikající ☺☺☺☺☺
2001 průměrná  ☺☺
2002 velmi dobrá ☺☺☺☺
2003 vynikající ☺☺☺☺☺
2004 vynikající ☺☺☺☺☺
2005 vynikající ☺☺☺☺☺
2006 vynikající ☺☺☺☺☺
2007 vynikající ☺☺☺☺☺
2008 dobrá ☺☺☺
2009 vynikající ☺☺☺☺☺
2010 dobrá ☺☺☺
2011 vynikající ☺☺☺☺☺
2012 vynikající ☺☺☺☺☺
2013 dobrá ☺☺☺
2014 průměrná  ☺☺
2015 vynikající ☺☺☺☺☺
2016 vynikající ☺☺☺☺☺
2017 vynikající ☺☺☺☺☺
2018 vynikající ☺☺☺☺☺
2019 vynikající ☺☺☺☺☺
2020 velmi dobrá  ☺☺☺☺
2021 vynikající ☺☺☺☺☺
2022 vynikající ☺☺☺☺☺
2023 ?

Poslední revize: 2023


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.