Znalec vín > Hesla od K > Kvasinky vinné

Kvasinky vinné

Kvasinky vinné (Saccharomyces cerevisiae) jsou jednobuněčné organismy patřící do řádu houbových organismů. Kvasinky rodu Saccharomyces se rozmnožují dělením, čili pučením (méně časté je pohlavní rozmnožování, kdy po spojení dvou buněk vzniká vřecko s výtrusy, aniž by byla vytvářena plodnice) a způsobují alkoholové kvašení. Po oddělení dceřiné buňky a její separaci od mateřské buňky vzniká na buněčné stěně jizva, z každé buňky se může tedy oddělit jen omezené množství nových buněk v souvislosti s tím jak mateřská buňka stárne (množství jizev).

Svoji činnost při kvasném procesu zahajují Saccharomyces až po ukončení činnosti divokých tzv. apikulátních kvasinek (Kloeckera apiculata), kterých je na počátku kvašení až 1000× více než Saccharomyces a hynou již při hranici etanolu 3 – 4%. Činnost apikulátních kvasinek je důležitá pro tvorbu aroma ve víně, ušlechtilé (šlechtěné) kvasinky (Saccharomyces) jsou důležité pro tvorbu etanolu.

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces cerevisiae

 

 

 

 

 

 

Obr.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae#/media/Soubor:S_cerevisiae_under_DIC_microscopy.jpg

Zdroj: https://www.studyblue.com, https://cs.wikipedia.org, https://www.myko.cz/.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.