Znalec vín > Hesla od M > Martin

Martin

Svatý Martin z Toursu (latinsky Martinus; 316/317, Savaria, římská provincie Panonie [dnešní Maďarsko] – 8. 11. 397, Candes, Galie [dnešní Francie]) byl římský voják, poustevník a biskup v Tours, patron vinařů. V katolické církvi patří mezi první nemučedníky, které církev prohlásila svatými. Je zakladatelem prvních klášterů na území dnešní Francie. Misijní činností potíral pohanství a prosazoval christianizaci. Byl oslaven v křesťanské legendě, kdy se ještě jako legionářský důstojník rozdělil se žebrákem o svůj plášť. S jeho jménem je spjata pranostika „Na svatého Martina padne jiskra do vína“ a uvádění mladého Svatomartinského vína 11. listopadu. Jedním z jeho nástupců v biskupském úřadu v Toursu se stal Řehoř z Toursu (538, Arverni, dnešní Clermont-Ferrand, Francie – 17. 11. 593, Tours, Francie), raně středověký kronikář a církevní činitel; jeden ze zakladatelů novodobé západní vzdělanosti. Řehoř z Toursu pocházel z urozené galo-římské rodiny římského senátora Florentina. V roce 573 byl zvolen biskupem v Toursu, městě, které se jako místo zasvěcené svatému Martinovi nacházelo přímo ve středu mocenských bojů a zájmů různých dobových vládců. Řehoř z Toursu zachytil v díle Historiarum Libri Decem neboli Historia Francorum (česky O boji králů a údělu spravedlivých: Kronika Franků – dějiny v deseti knihách, 1986) velmi důkladně a přesvědčivě rozsáhlé politické a etnické změny, k nimž docházelo na území bývalé římské provincie Galie po zhroucení západořímské říše a příchodu franských a dalších germánských kmenů. V tomto spisu také uvádí, že se falernské víno považovalo za nejlepší ještě i sto padesát let po pádu Říma.

Svátek sv. Martina si připomínáme 11.11.

Anthony van Dyck, Svatý Martin se dělí o svůj plášť s žebrákem, 1621, olej, plátno, 171 × 157,5 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jaroslav Malina, Vinařští patroni.

Posledni revize hesla 2023

 

 


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.