Znalec vín > Hesla od M > Možný obsah alkoholu

Možný obsah alkoholu

Obsah alkoholu ve víně se dle nařízení (ES) č. 479/2008 rozlišuje na skutečný obsah alkoholu, možný a celkový obsah alkoholu. Možným obsahem alkoholu v procentech hmotnostních se rozumí počet kilogramů čistého alkoholu, který může vzniknout úplným zkvašením cukrů obsažených ve 100 kilogramech výrobku.

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu/ (nařízení (ES) č. 479/2008)


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.