Znalec vín > Hesla od M > Mšička révokaz

Mšička révokaz

Mšička révokaz (lat. Daktulosphaira vitifoliae), je hmyz z čeledi Phylloxeridae, v minulosti byla nesprávně označovaná rovněž Phyloxéra (druh hmyzu cizopasících na dubech). Mšička révokaz byla do Evropy zavlečena spolu s rostlinným materiálem révy vinné, který byl určen pro šlechtění v Evropě. Původně z listové formy, která napadala révu vinnou na americkém kontinentu se v Evropě vytvořila forma napadající kořenový systém révy vinné.

Na kořenech saje, tím se vytváří nádorky (tzv. nodozity) způsobující uhnívání a oslabení kořenového systému, následuje úhyn celé rostliny.

Poprvé (r. 1860) byla zaznamenaná v okolí francouzského přístavu Bordeaux odkud se šířila do celé vinařské Evropy. Zdecimovala prakticky všechny evropské vinice a došlo k těžkým ekonomickým ztrátám. V českých zemích byla mšička révokaz zaznamenaná v r. 1890 v Šatově u Znojma. Již v r. 1873 byla c. k. ministerstvem školství a ministerstvem orby Rakousko-uherské monarchie založená ve Valticích na Moravě vinařská škola jejímž cílem byl boj proti mšičce révokazu (štěpováním révy vinné). Před tím se zkoušely různé metody, od chemických roztoků přes plynování okolí kořenů révy vinné, které nedokázaly mšičku vyhubit a proto byly shledány neúčinnými.

Pokusy byly směrovány rovněž do mezidruhového křížení révy vinné (Noah, Baco Noir, Seyve Villard atd.. Výsledky byly uspokojivé, ale víno vyrobené z těchto hybridů plně neuspokojovalo milovníky vín.

Nejúčinnější bylo shledáno štěpování oček ušlechtilé evropské révy na speciálně vyšlechtěnou americkou révu vinnou, která je proti mšičce odolná. Od té doby se réva vinná v Evropě štěpuje a podzemní část rostliny má původ v Americe, nadzemní je ušlechtilá evropská réva. Štěpováním evropské révy na americkou podnož byly starobylé ušlechtilé odrůdy révy vinné prakticky zachráněné pro současnou populaci a pravděpodobně i pro budoucí generace.

listová_forma_mšička_révokaz

hálky_mčiška_révokaz_kořenocá_forma

Obr. neúčinný ochrana kořenového systému v 19. stol.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.