Znalec vín > Hesla od N > Nealkoholické víno

Nealkoholické víno

Nealkoholické víno, (správný termín dle právní normy „odalkoholizované“), je víno bez alkoholu, lépe řečeno obsah skutečného alkoholu musí být do 0,5% v hotovém výrobku. Základem je přírodní víno, ze kterého se pomocí technologického zařízení odebere alkohol. Výroba odalkoholizovaného vína je náročná a v současné době (2017) jsou používané tři technologie pro jeho výrobu:

  1. Vakuová extrakce. Technologie je založená na zahřátí vína do 30°C ve vakuovém komoře, kde začne docházet k odpařování alkoholu (sublimaci). Nevýhodou této metody je i odebrání podstatné části aromatických látek z vína.
  2. Dvoufázová vakuová extrakce. Technologie vyvinutá v Austrálii je založená na principu, kdy ve vakuové odparce je v první fázi odebráno aroma z vína, ve druhé fázi odebrán alkohol a potom aroma vráceno zpět do vína.
  3. Buněčná osmóza. Metoda byla vyvinutá v Itálii, dosud však nedosáhla uspokojivých výsledků z hlediska chutí a vůní výsledného vína, stále se vyvíjí.

Nejprogresívnější a v současné době i nejšetrnější se jeví technologie dvoufázové extrakce. Vakuová dvoufázová odparka umí oddělit aroma, ve druhé fázi alkohol a pak aroma vrátit. Takže lze vyrobit víno odalkoholizované, ale se svými aromaty. V ČR je prvním výrobcem nealkoholického vína na dvoustupňové odparce společnost Miloše Michlovského.

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) v § 25 v odst. 1 upravuje výrobu odalkoholizovaného vína takto:

  1. Odalkoholizované víno, odalkoholizované šumivé víno nebo odalkoholizované perlivé víno je nápoj z vína, u něhož obsah alkoholu byl destilací nebo jinou technologií snížen na 0,5 % objemových nebo méně. Při výrobě je možné přidat hroznový mošt, zahuštěný hroznový mošt nebo cukr v takovém množství, aby obsah zbytkového cukru v konečném produktu byl nejvýše 75 g na 1 litr. Dále je dovoleno přidávat oxid uhličitý a přírodní aromatické látky a přírodně identické aromatické látky.

Zdroj:

  • http://www.nealko-vino.cz/
  • michlovsky.com

Obr.: idnes

Dvojitá vakuová odparka ve společnosti Miloše Michlovského

Dvojitá vakuová odparka ve společnosti Miloše Michlovského

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední revize hesla: 2023


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.