Znalec vín > Hesla od O > O.I.V.

O.I.V.

OIV (z franc. Organisation Internationale  de la Vigne et du Vin) je mezinárodní a mezivládní organizace, vědecké a technické povahy. Zabývá se aspekty vinohradnictví a vinařství, ve smyslu nejen výroby vína, ale i stolních hroznů, či hrozinek. Jednou z činností OIV je např. sestavení globálních statistik v oblasti vinohradnictví a vinařství.

Historie OIV sahá do r. 1874, kdy v Montpellier, na kongresu pěti vinařských států od 26. října do 30. října, byla poprvé v historii vinařství zahájena mezinárodně koordinovaná činnost, reagující na kalamitu způsobenou mšičkou révokazem. V dalších desetiletích vyvstala potřeba institucionalizace mezinárodních aktivit na úseku vína a vinic, proto byl v roce 1924 založený Mezinárodní úřad pro víno. Zakládajícími členy byly Španělské království, Francouzská republika, Řecká republika, Maďarská republika, Italská republika, Lucemburské vévodství, Portugalská republika a Tunisko. Rozhodnutím členských států se Mezinárodní úřad pro víno přejmenoval v r. 1958 na Mezinárodní úřad pro révu vinnou a víno (zkratka O.I.V. – Office International de la Vigne et du Vin). Od 3. dubna 2001 byl úřad přejmenovaný na „Organizaci“, jak je shora uveden současný název.

45 současných členských států (údaj z r. 2013), reprezentuje 85% světové výměry vinic, 95% světové produkce vína a 95% světové spotřeby vína. Česká republika je členem OIV od roku 1993, předtím jako Československo od r. 1937. OIV sídlí v Paříži.

Zdroj: http://www.oiv.int/oiv/cms/index


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.