Znalec vín > Hesla od P > Patroni vinařů

Patroni vinařů

Patroni vinařů a den jejich uctívání:

Prosperitu hospodářského cyklu (pěstování rostlin, chov dobytka) zajišťovali četní světci. Právě vinařství je v průběhu roku závislé na mnoha základních klimatických prvcích, jakými jsou srážky, sluneční svit, teplota, výpar apod. Není proto divu, že tuto oblast spravuje řada světců.

V jednotlivých vinařských zemích dominují různí patroni vinařů. K nejvýznamnějším patří: svatý Vincenc ze Zaragozy (zemřel kolem roku 450), svatý Urban (?–230), svatý Jan Křtitel (asi 5 př. n. l. – kolem 30 n. l.), svatý Vavřinec (3. století), svatý Bartoloměj (1. století), svatý Václav (asi 907–929/935), svatý Martin z Toursu (316/317–397), svatý Jan Evangelista (kolem 10–kolem 101). K vinařským patronům bývají dále řazeni svatý Remigius (437–533), svatý Amandus (584–675), svatá Ludmila (860–921), svatý Gothard z Hildesheimu (asi 960–1038), a dokonce i svatý Jan Nepomucký (mezi 1340 a 1350–1393).

Někdy je za patrona prohlášen některý svatý jen v určité vinařské obci, jako například svatý Gothard v moravských Dolních Kounicích. Na Moravě je nejčastěji jako patron s vínem spojován svatý Urban a v souvislosti s mladými svatomartinskými víny svatý Martin. V Čechách je žádána blahověstná spomocnost u svaté Ludmily, jejího vnuka svatého Václava a u svatého Jana Nepomuckého.

Patroni vinařů:

 

Zdroj: Jaroslav Malina, Vinařští patroni

Poslední revize hesla 2023


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.