Znalec vín > Hesla od P > Plíseň révová

Plíseň révová

Plíseň révová (Plasmopara viticola, dříve často nazývá Peronospora) je spolu s oidiem jednou z nejnebezpečnějších chorob révy vinné. Plíseň révová byla zavlečena do Evropy ze Severní Ameriky. První výskyt byl zaznamenaný v roce 1860 v Bordeaux a odtud se rozšířila během několika let po celé Evropě. Prvním viditelným projevem houbovitého napadení jsou olejovité skvrny na horní straně listu a sametový povlak na spodní straně, později napadená místa nekrotizují. Na infikovaných mladých bobulích se vytváří bílý povlak pavučinové struktury. Neodborník často zaměňuje tento znak s oidiem. Pokud houba napadne již květenství, tato hnědnou a sesychají, téměř vždy dojde ke ztrátě podstatné části úrody. Většinou se ale choroba vyskytne až ve fázi mladých hroznů, nebo pouze napadením listů. Choroba se může vyskytnout i v pozdější fázi vegetace, kdy napadá mladé listy, které zajišťují asimilaci a nedojde tak k žádoucí kvalitě úrody a dostatečnému vyzrání réví. Plíseň révová má příznivé podmínky pro své šíření již při srážkách 10 mm za 24 hod a teplotě nad 7°C a průměrné teplotě nad 12°C.

Obr.: Příznaky choroby na listu a plodu révy vinné.

Olejové skvrny na horní straně listuSametový povlak na spodní straně listuZoospory na mladém hroznu


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.