Znalec vín > Hesla od P > Pozdní sběr

Pozdní sběr

Pozdní sběr je termín pro označování jedné z jakostních tříd dle vinařského zákona.

Při výrobě jakostního vína s přívlastkem, včetně pozdního sběru, musí být mimo jiné splněny tyto podmínky:

* cukernatost hroznů byla min. 21°ČNM

* bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské podoblasti

* výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

* nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly vinné hrozny použité k výrobě sklizeny (14 t/ha),

* víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž odrůda, původ, cukernatost a hmotnost byla ověřena Inspekcí; ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu,

* víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd,

* víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

* víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem,

Mošt určený pro výrobu jakostních vín s přívlastkem nelze přislazovat náhradním sladidlem. Víno nelze chemicky stabilizovat s výjimkou plynné síry. Charakter vína pozdní sběr bývá mohutnějšího projevu než u jakostních a kabinetních vín. Vína můžou být suchá s vyšším obsahem alkoholu nebo s vyšším zbytkovým cukrem a nižším obsahem alkoholu.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.