Znalec vín > Hesla od P > Příbuzenství odrůd

Příbuzenství odrůd

Příbuzenství odrůd révy vinné zajímala člověka od doby, kdy ji začal cíleně pěstovat. Odrůdy révy vinné dle genetických výzkumů v posledních desetiletích (v ČR např. Mgr. Jiří Drábek, PhD.) vykazují mnohdy překvapivé příbuzenské vztahy. Vše je zřejmé z fenogramu na obrázku. Vzdálenost pozice odrůd na fenogramu odpovídá genetické vzdálenosti. Odrůdy podnožové révy jsou odlišeny kurzívou.

Pramen: Odborný článek Mgr. Jiří Drábek, PhD. – VO 2002.

fenogram_revy_vinne


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.