Znalec vín > Hesla od P > Pupitr

Pupitr

Pupitr je zařízení pro výrobu šumivého vína. Je tvaru velkého A, skládá se ze dvou perforovaných dřevěných ploch do kterých se vkládají láhve vybavené tirážním likérém. V láhvích umístěných v pupitrech probíhá druhotné kvašení a vzniklé kaly se ručně setřásají. Celý proces trvá v průměru 3 měsíce.

Pupitr vynalezla vdova Cliquotová pravděpodobně již před rokem 1810, předtím šampaňské kvasilo „nastojato“ a přeléváním vykvašeného vína z láhve do láhve přes trychtýřek (odtud dekantace) unikla velká část CO2. Kvašením v pupitrech a odstraňováním kalů degoržováním se dosahuje tlaku v láhvi hotového šampaňského nebo jiných sektech až 8 barů.

Ilustrační obr. pupitru.

Ilustrační obr. pupitru.

 


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.