Znalec vín > Hesla od R > Registr vinic

Registr vinic

Registr vinic byl zřízen v souladu s nařízením rady a Komise EU v návaznosti na zákon č. 321/2004 Sb. Vedením registru byl pověřen ÚKZÚZ, odbor trvalých kultur ve Znojmě. Registr obsahuje seznam registrovaných vinic, údaje o nich, včetně údajů o pěstitelích, dále údaje o hodnocených a zatříděných vínech a další údaje dle předpisů Evropského společenství.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.