Znalec vín > Hesla od R > Resveratrol

Resveratrol

Resveratrol jako jeden z desítek flavonoidů (mimo jiné rutin, ascorutin, citrín, kvercetin ap.) obsažených v bobulích, moštu i víně má antioxidační, antikarcinogenní účinky a chrání před kardiovaskulárními nemocemi.

Výzkumy, zkoumající obsah množství resveratrolu ve víně (např. intenzívní 8-letý program v Klosterneuburgu) a jeho účinky na lidské zdraví, ale neprokázaly úplně vše co se o této látce tvrdilo léta v marketingové oblasti.

Prokázalo se naopak, že resveratrol (včetně ostatních flavonoidů, flavonů apod.) je obsažen i v bílých vínech a to tím více, čím jsou vinice umístěné severněji. Dále se prokázalo, že umírněná pravidelná konzumace kvalitního vína (bílého i červeného) vede ke zdravému životnímu stylu a tím samozřejmě i dlouhověkosti, nezávisle na množství resveratrolu v konzumovaném víně.

Celkové závěry z výzkumů dosud proběhlých lze ve stručnosti shrnout: Užívání, byť pravidelné, jediné látky, separované ze stovek zdraví prospěšných látek ve víně, nikdy nepřinese efekt účinku pravidelné umírněné konzumace vína samotného.

Viz i heslo: víno a zdraví

Použité zdroje:


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.