Znalec vín > Hesla od S > Skutečný obsah alkoholu

Skutečný obsah alkoholu

Obsah alkoholu ve víně se dle nařízení (ES) č. 479/2008 rozlišuje na skutečný obsah alkoholu, možný a celkový obsah alkoholu. Skutečný obsah alkoholu je množství alkoholu, který vznikl kvašením čerstvých, rozdrcených nebo nerozdrcených vinných hroznů nebo hroznového moštu a byl skutečně naměřený, v objemových procentech při 20 stupních Celsia vína, při analytickém rozboru vína. Víno musí vykazovat skutečný obsah alkoholu nejméně 8,5 % objemových, jestliže bylo získáno výhradně z hroznů sklizených ve vinařských zónách A (v rámci EU např. oblast Čechy) a B (např. oblast Morava). Nejméně 9 % objemových v ostatních vinařských zónách. Výjimka z minimální hranice alkoholu u vína je připuštěna, pokud má víno chráněné označení původu nebo zeměpisné označení. V tom případě může být min. hranice alkoholu 4,5% obj..

Citace normy: „Skutečným obsahem alkoholu v procentech objemových“ se rozumí počet objemových jednotek čistého alkoholu ve 100 objemových jednotkách daného výrobku při teplotě 20°C ve 100 objemových jednotkách daného výrobku při teplotě 20°C“.

Zdroj:

  • http://eur-lex.europa.eu/ (nařízení (ES) č. 479/2008)
  • http://www.vinarska-laborator.cz/

Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.