Znalec vín > Hesla od Š > Šlechtění révy vinné

Šlechtění révy vinné

Šlechtění révy vinné spočívá v selekci odlišných genotypů, které jsou dědičně přizpůsobené půdním a klimatickým podmínkám, odolné vůči nepříznivým biotickým a abiotickým vlivům a vyhovující požadavkům uživatelů. Vyšlechtěné genotypy (odrůdy) umožnily zvýšení výnosů a jakosti produktů, rozšíření ploch pěstování vzhledem k rozdílné ranosti a vyšší zimovzdornosti a odolnosti k chorobám a škůdcům. Zlepšila se vhodnost k mechanizované sklizni zvýšenou nepoléhavostí, zvýšenou odolností proti vypadávání zrn, nepukavostí lusků apod. Pokud není při tomto výběru k dispozici dostatečná genetická variabilita, musí se získat. Poté se rostliny s vybranými vlastnostmi pomocí speciálních postupů množí a reprodukují tak, aby vybrané znaky a jejich úroveň zůstala zachována i v dalších generacích.

Šlechtitelský proces je dlouhodobý, většinou trvá deset až dvacet let, a proto musí být šlechtitelský cíl zaměřen na vhodnost plodiny pro trh za uvedených deset až dvacet let. Přitom je třeba kriticky posoudit mnoho alternativ výchozího materiálu a šlechtitelských metod, odhadnout pravděpodobnost získání požadovaných výsledků a přiměřenost potřebných nákladů finančních, investičních i pracovních. Zahrnuje tzv. novošlechtění, jehož hlavní náplní je tvorba nových odrůd, a udržovací šlechtění, které pečuje o udržení genotypu a úrovně charakteristiky vyšlechtěné odrůdy a současně o její rozmnožování.

Šlechtění plní tři základní úlohy:
1. Vytváří nové kultivary = novošlechtění
2. Uchovává a udržuje vyšlechtěné kultivary = udržovací šlechtění
3. Zabezpečuje dostatek rozmnožovacího materiálu = rozmnožovací šlechtění

Zdroj: Oherová Kristýna, MZLU 2015

Viz také heslo šlechtitel, držitel šlechtitelských práv, udržovatel odrůdy, šlechtitelská pracoviště v ČR.

Poslední revize hesla:2023


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.