Znalec vín > Hesla od S > Sommelier

Sommelier

Someliér je osoba jejímž úkolem je starost o víno v zařízeních kde se podává víno (restaurant, vinárna apod). Mezi základní činnosti sommeliera patří: nákup vína, skladování, sestava vinného lístku v návaznosti na kombinace s jídlem, práce se zákazníkem – přijímání objednávek, doporučení vína k jídlu, servis vína u stolu.

Someliér používá ke své činnosti u stolu velké množství pomůcek. V zásadě lze konstatovat – čím dražší víno si zákazník objedná, tím více musí být spokojen s jeho přístupem a výkonem.

Definice pojmu someliér dle Rezoluce OIV-ECO 474- 2014:

Valné shromáždění OIV doporučuje členským státům, aby zajistily, že odborné síly vykonávající povolání someliéra budou odpovídat následující charakteristice:

Definice:

Someliér je odborník pracující ve vinohradnictví, vinařství a v gastronomii, stejně jako ve vinných sklepech a v dalších prodejních místech, ve kterých na odborné úrovni doporučuje a servíruje nápoje. Jeho pracovní činností je servis vína v gastronomii a obchodu s vínem a odborné poradenství konzumentům vína tak, aby jim zajistil příjemnou prezentaci produktu a jeho servis. Someliér musí mít ukončenou profesní kvalifikaci nebo certifikát odpovídající úloze, definici a kompetenci stanoveným touto rezolucí.

Úloha:

S ohledem na zákazníky a jídelní lístek se účastní objednávání vín a jiných nápojů. Aktivně se podílí na jejich skladování a na složení vinného, lihovinového a nápojového lístku a doporučuje zákazníkům pokrmy a vína v optimálním sladění. Má důležitou roli při analýze chuti zákazníků, aby jim mohl doporučit k servírování vína, případně jiné nápoje k jimi vybraným pokrmům. Someliér rovněž umí poradit s obchodováním s vínem. Jako odborník je pojítkem mezi producenty a spotřebiteli.

Kompetence:

Má odborné znalosti v oblasti vína, nápojů a gastronomie. Do jeho pracovní náplně patří degustace, vedení komunikace, výběr a servírování vín a jiných nápojů, jakož i ladění nápojů a pokrmů.

Zdroj: Ing. Jiří Sedlo VO 3_2015


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.