Znalec vín > Hesla od S > Státní odrůdová kniha

Státní odrůdová kniha

Státní odrůdová kniha je úřední seznam všech odrůd rostlin, které byly v České republice registrované. Zápis do Státní odrůdové knihy provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) po splnění všech podmínek daných zákonem.

Pěstování odrůd révy vinné ve státech ES se musí řídit předpisy k tomu účelu vydanými. Na základě článku 103 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, ze dne 27. června 2008 – článek 20 nařízení (ES) č. 1227/2000, musí každý členský stát vést seznam zatříděných moštových odrůd (Státní odrůdová kniha). Toto nařízení umožňuje vysazovat a pěstovat kteroukoliv odrůdu, pokud je uvedena v seznamu odrůd některého ze států ES a vyrábět z nich víno.

Jak je to se zkratkami odrůd? Vytváření zkratek odrůd má své zásady a v rámci sjednocení Svaz vinařů ČR doporučuje vytvářet zkratky dle názvu tak, aby jednoslovný název odrůdy byl tvořen počátečním písmenem velkým a druhým malým písmenem /např. Sauvignon – Sg/, V případě možné rovnosti se použije třetí písmeno z názvu odrůdy. Zkratky víceslovných odrůd jsou tvořené počátečními velkými písmeny názvu odrůdy /např. Rulandské bílé – RB/.

Odrůdy révy vinné zapsané v ČR k 31. 12. 2017:

Odrůdy moštové, modrá – určená pro výrobu červených, bílá – bílých vín.

p.č. odrůda rok zápisu barva povolené synonymum zkr.
1 Acolon 2011 modrá Ac
2 Agni 2001 modrá Ag
3 Alibernet 1975 modrá Al
4 André 1980 modrá An
5 Ariana 2001 modrá Ar
6 Aurelius 1983 bílá Au
7 Auxerrois 2004 bílá Ax
8 Blauburger 2011 modrá Bl
9 Cabernet Cortis 2013 modrá CC
10 Cabernet Dorsa 2011 modrá CD
11 Cabernet Moravia 2001 modrá CM
12 Cabernet Sauvignon 1980 modrá CS
13 Cerason 2008 modrá Ce
14 Děvín 1998 bílá De
15 Dornfelder 2004 modrá Dr
16 Erilon 2011 bílá Eri
17 Florianka 2010 bílá Fl
18 Frankovka 1941 modrá Lemberger, Blaufränkisch Fr
19 Fratava 2008 modrá Ftv
20 Hibernal 2004 bílá Hi
21 Chardonnay 1987 bílá Ch
22 Irsai Oliver 1975 bílá IO
23 Jakubské 2011 modrá Jkb
24 Kerner 2001 bílá Ke
25 Kofranka 2011 modrá Kof
26 Laurot 2004 modrá La
27 Lena 2001 bílá Le
28 Malverina 2001 bílá Mal
29 Medea 2014 bílá Med
30 Merlot 2001 modrá Me
31 Mery 2015 bílá Mr
32 Modrý Portugal 1941 modrá BlauerPortugieser, Portugieser Blau MP
33 Muškát moravský 1987 bílá MM
34 Muškát Ottonel 1952 bílá Muscat Ottonel MO
35 Müller Thurgau 1941 bílá Rivaner MT
36 Nativa 2010 modrá Nat
37 Neronet 1991 modrá Ne
38 Neuburské 1941 bílá Neuburger Ng
39 Pálava 1977 bílá Pa
40 Rinot 2008 bílá Ri
41 Rubinet 2005 modrá Ru
42 Rulandské bílé 1941 bílá Pinot blanc RB
43 Rulandské modré 1941 modrá Pinot noir RM
44 Rulandské šedé 1941 bílá Pinot gris
45 Rulenka 2017 bílá Rul
46 Ryzlink rýnský 1941 bílá Rheinriesling, Riesling RR
47 Ryzlink vlašský 1941 bílá Welschriesling RV
48 Sauvignon 1952 bílá Sauvignon blanc Sg
49 Savilon 2010 bílá Svl
50 Sevar 2008 modrá Sev
51 Svatovavřinecké 1941 modrá Saint Laurent Sv
52 Svojsen 2015 bílá Svj
53 Sylvánské zelené 1941 bílá Sylvánské, Grüner Silvaner SZ
54 Tramín červený 1941 bílá Tramín, Gewürztraminer
55 Tristar 2013 bílá  – Tri
56 Veltlínské červené rané 1952 bílá  – VČR
57 Veltlínské zelené 1941 bílá Grüner Veltliner VZ
58 Veritas 2001 bílá Ve
59 Vesna 2012 bílá Ves
60 Vrboska 2004 bílá Vr
61 Zweigeltrebe 1980 modrá Zw

Odrůdy stolní

p.č. odrůda rok zápisu synonymum dop. zkratka
52 Arkadia 2001 Ark
53 Diamant 1998 Di
54 Chrupka bílá 1941 Chasselas blanc CHB
55 Chrupka červená 1941 Chasselas rouge CHČ
56 Julski biser 1972 JB
57 Olšava 1988 Ol
58 Panonia Kincse 1980 PK
59 Pola 2001 Po
60 Vitra 1993 Vi

Podnožová réva

p.č. odrůda rok zápisu název dop. zkratka
61 Amos 1990 Amos Am
62 Berlandieri x Riparia 125 AA 1979 125 AA 125 AA
63 Berlandieri x Riparia Craciunel 2 1979 Craciunel 2 C2
64 Berlandieri x Riparia Kober 5BB 1979 Kober 5BB K5BB
65 Berlandieri x Riparia SO4 1979 SO4 SO4
66 Berlandieri x Riparia Teleki 5C 1979 Teleki 5C T5C
67 LE-K/1 1979 LE-K/1

Historie evidence odrůd je v dnešní době již trochu nejasná, ale trochu světla do problematiky dává tento dotaz čtenáře z webu https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs:

Dotaz: Dobrý den, zajímaly by mě okolnosti vzniku Státní odrůdové knihy. Všiml jsem si, že odrůdy pěstované u nás jsou zapisovány do SOK až od roku 1941. Vznikla SOK až za druhé světové války? Kdo inicioval vznik SOK a jak to probíhalo? Děkuji Vám za případné zodpovězení dotazu.

Odpověď ing. Jaromír Čepička, CSc., dlouholetý vedoucí pracovník Ústředního zkušebního a kontrolního ústavu zemědělského (UKZUZ):

Pane kolego,

je to velmi těžký dotaz, něco vím – o době po roce 1962, ale část staré historie k povolování odrůd mi řekl Doc. Ing. J. Kalášek, CSc. a Ročenky ÚKZÚZ Brno. Byl jsem ještě jako provozní pracovník (JZD Práče) a později zaměstnanec ÚKZÚZ členem Státní odrůdové komise pro ovocné dřeviny a révu vinnou. Dotaz mohou plně kvalifikovaně odpovědět pouze pracovníci ÚKZÚZ Brno. Ústav historicky vznikl ze Semenářské kontroly (založena asi před 110 roky), po II. sv. válce vyhláškou MZ č. 95/1951 Ú.I.I. na základě zákona 261/1949 Sb. o organizaci výzkumnictví a technického rozvoje. Od roku 1964 byl právním základem existence ústavu zákon č. 61/1964 o rozvoji rostlinné výroby. Po roce 1989 se opírá o zálon č. 115/1995 Sb. O vinohradnictví a vinařství , před vstupem ČR do EU byl schválen samostatný zákon o ÚKZÚZ č. 147/2002 Sb.

V současnosti platí Státní odrůdová kniha – SOK, kterou vede ÚKZÚZ Brno – Národní odrůdový úřad, roky 1995 – 2006 spravoval SOK Odbor odrůdového zkušebnictví (OOZ) ÚKZÚZ podle zákona č. 92/1996 Sb. O odrůdě, osivu a sadbě a jeho novel – č. 219/2003 Sb. a zákona č. 408/2000 Sb. o ochraně práv k odrůdě. Před tímto datem to také spravoval ÚKZÚZ Brno (OOZ) podle zákona O rostlinné výrobě č.121/1962 a dalších novel, mimo jiné č. 61/1964. V těchto letech platila Listina povolených odrůd (LPO), kterou spravoval ÚKZÚZ a vydávalo MZe (jako v současnosti).
Dle Doc. Kaláška před tímto datem pracovali krajské Státní odrůdové komise podle jednotlivých krajů (asi od doby zřízení krajů), které vedly Krajskou listinu odrůd. Nad nimi byla Státní odrůdová komise podřízena MZe a kterou vedl Ing. František Mareček (starší bratr Prof. Marečka). Před zřízením krajů byly vedeny Zemské listy odrůd, které se také předávaly na MZe. Staré odrůdy révy vinné dnes vedené ve SOK z roku 1941, byly prostě převzaty ve své době do LPO.

Doc. Kalášek, prakticky celý život strávil na ÚKZÚZ (nejdříve v Želešicích na odrůdové zkušebně ovoce) a pak jako ředitel pobočky v Brně a později jako ředitel celého ÚKZÚZ v Brně.
Je to trochu zamotané, ale snad to bude na dotaz stačit.

Jinak na www.ukzuz.cz je vedena SOK na všechny rostlinné druhy.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.