Znalec vín > Hesla od S > Státní zemědělská potravinářská inspekce

Státní zemědělská potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin. Kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mydlářské a saponátové a tabákové výrobky. Je organizační složkou státu, která je podřízená přímo ministerstvu zemědělství.

Problematikou vína je pověřen jeden ze sedmi inspektorátů v ČR a to inspektorát na ulici Běhounské v Brně.

Ústředí SZPI sídlí v Brně na ulici Květné.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.