Znalec vín > Hesla od S > Světová výměra vinic

Světová výměra vinic

Světová výměra vinic k roku 2015 je dle údajů OIV 7,5 mil. ha. Výměra vinic v Evropě je přes 4 mil. ha. Výměra vinic v České republice je přes 17 tis. ha.. Z globálního hlediska zaznamenala v posledním desetiletí největší rozmach výsadby vinic Čína, Evropa od r. 2000 snížila výměru vinic o více jak 300 tis. ha..

Nejvíce vína se vyrobí v Itálii, která vyrobí téměř pětinu světové výroby vína (Itálie vyrobí na 1 obyv. přes 80 litrů vína). A to přes fakt, že má až třetí největší výměru vinic. Tři největší výrobci vína vyrobí téměř 50% vína na světě a čtyři největší výrobci téměř 60%.

Graf vývoje výměry vinic za roky 2000 - 2016 ve světě.

Graf 1. Vývoj výměry vinic ve světě.

Graf 2. Státy s největší výměrou vinic ve světě.

Graf 3. Státy s největší výměrou vinic v Evropě. (zdroj O.I.V.)

Graf 4. Státy s největší výrobou vína na světě


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.