Znalec vín > Hesla od U > Údržba sudů

Údržba sudů

Údržba dřevěných sudů na víno spočívá hlavně v doplňování sudů vínem a udržováním povrchu sudu v čistotě. Povrch sudu se utírá průběžně, dle potřeby suchou prachovkou, v průměru 1 – 2x ročně se natírá lněným olejem. Před vinobraním se provádí větší údržba povrchu, kdy se sud okartáčuje, obruče se očistí ocelovým kartáčem a škrabkou, natřou se základní a emailovou vrchní barvou (tradičně černou). Konce dužin se natírají zeleným emailem (u sudů na bílá vína) a červeným emailem (u sudů na červená vína). Dobře vypláchnutý a vykapaný sud se zasíří plynnou sírou, pomocí zapáleného sirného plátku. Na 100 L objemu stačí 1 plátek. Pokud sud leží prázdný déle než 3 měsíce, zasíření se opakuje.

U sudů, které jsou nějakým způsobem zanedbané, například jsou infikované plísněmi, nebyly delší dobu zavíněné a zasířené, či podobně špatně udržované, je navrácení do běžného provozu složité, hlavně z důvodů ekonomických. Je třeba si uvědomit, že víno do nich uskladněné je většinou vzácnější než sud samotný a riziko pokažení vína je velké. Takové sudy se nejdříve zavodní, aby se utěsnily spáry. Ve druhé fázi je nejvíce účinné louhovat sudy 0,5 – 1% roztokem zelené skalice (síran železnatý FeSO4 . 7 H2O), po dobu min. 24 hod. Louhování lze opakovat, potom se sud vyplachuje vodou do té doby, než vytéká voda čirá. Může se použít i horká voda, či pára. Po vykapání se sud zasíří běžnou dávkou oxidu siřičitého z hořících plátků síry.

starý sudzelená skaliceplátková síry


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.