Znalec vín > Hesla od V > Vinařský zákon

Vinařský zákon

Vinařský zákon č. 115/1995 Sb. je prvním novodobým vydaným zákonem /od r. 1907/ upravujícím pěstování hroznů a výrobu vína na území Čech a Moravy. Zákon byl novelizován z důvodů přejímání legislativy ES zákonem č. 216/2000 Sb. a  zákonem_321_2004_Sb., který je v současné době v platnosti. Účinnost  zákona č. 321/2004 Sb. je od 28.5.2004, ve znění pozdějších změn a doplňků (k 1.1. 2013).

Související dokumenty, přílohy a vzory:

Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Tabulka přepočtů stupňů normalizovaného moštoměru na přirozený obah alkoholu (v % objemových) priloha Vyhl 321_2004_Sb

Označování vína podle nových předpisů od 1. 1. 2014 http://bit.ly/OZnaC

Vzory etiket podle nových právních předpisů (http://bit.ly/etikety)

Nařízeni komise o označováni vina_ES_753-2002

Seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí – Vyhlaska_254_2010_Sb

Seznam vinařských obcí a viničních tratí v ČR – priloha Vyhl._254_2010_Sb

Ve světě existují prakticky jenom dva systémy vinařských zákonů. V severních vinařských státech včetně ČR je zaveden systém „germánský“, založený na měření  cukernatosti hroznů při sběru (viz jakostní třídy). V ostatních státech je zaveden tzv. „románský“ systém vinařského zákona neboli apelační, který je založený na kontrole původu hroznů a kontrole regulace úrody. V posledních několika letech dochází k tzv. průniku románského typu zákona do germánského a to vytvářením systému uvádění vína na trh jinak než pomocí kontrolního státního systému. Jedná se o certifikační apelační systém v ČR VOC nebo např. v Rakousku DAC. V působnosti „germánského“ zákona je historicky zvykem vyrábět odrůdová vína. Směsná vína je zvykem vyrábět v působnosti „románského“ zákona, označují se jako vína z oblasti (např. Bordeaux, Cava atd.) V ČR se směsná vína označují většinou termínem „cuvée„.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.