Znalec vín > Hesla od V > Vincenc

Vincenc

Svatý Vincenc ze Zaragozy (? Huesca, Aragonie, Španělsko – 22. 1. 304, Valencie, Španělsko) je španělský jáhn a světec, patron vinařů. Narodil se v rodině římských úředníků v Aragonii, jež byla tehdy římskou provincií. Vstoupil do učení k biskupovi Valeriánovi v Zaragoze. Valerián ho vysvětil na jáhna a určil svým pomocníkem. V období pronásledování křesťanů římským císařem Diocletianem (vládl 284–305) byli na pokyn místodržitele Daciána Valerián i Vincenc zatčeni. Vincenc byl při výsleších mučen na skřipci, bylo mu trháno maso, nakonec byl též pečen na rožni. Zemřel ve vězení, jeho tělo zatížené mlýnským kamenem bylo hozeno do moře. Vincencovy ostatky, které prý přece jen vyplavaly, jsou dnes uložené v Římě, v kostele sv. Vincence a Anastázie. Ve spojení s jeho svátkem 22. ledna otevírali moravští vinaři sklepy a aby si zajistili bohatou úrodu, pohostili prvního okolo jdoucího člověka zdarma: „Slunce-li na sv. Vincence svítí, budeme hojnost žita i vína míti.“

Svátek sv. Vincence si připomínáme 22.1.

Tomás Giner, Svatý Vincenc ze Zaragozy, mezi 1462 a 1466, kombinovaná technika, dřevěná deska, 185 × 117 cm, Museo del Prado, Madrid, Španělsko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Jaroslav Malina, Vinařští patroni.

Poslední revize hesla: 2023


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.