Znalec vín > Hesla od V > Víno a zdraví

Víno a zdraví

Víno a zdraví je v současnosti živě diskutované téma, které se stává velmi populárním a přenáší se i na akademickou půdu. Jsou předkládané důkazy pro a proti faktům o vlivu konzumace vína na lidské zdraví. Mnohdy sami výrobci vín svou obchodní politikou uvádějí konzumenta nedůvěřivého k reklamě všeho druhu k pochybnostem, zda je vůbec možné, aby alkoholický nápoj měl tolik předností uváděných v různých souvislostech s jejich víny. O příznivém vlivu na organismus člověka může napovědět složení vína, kdy hlavní předností vína, ač se to zdá paradoxem, je voda ve víně, která bezkonkurenčně obsahově ve víně převažuje, přičemž jde o precizní přírodní produkt. Dokázané jsou antioxidační vlastnosti látek ve víně, látek zabraňujícím tvorbě usazenin v kardiovaskulárním systému člověka a dalších jiných látek s příznivými účinky. Největším kladem konzumace vína je pravděpodobně rovněž životní styl milovníků vína, který je orientuje ke zdravé výživě, umírněnosti konzumace, celkové kultuře podávání vína a jídel, vedoucí k životu bez stresů, nebo alespoň jejich účinné eliminaci.

Složení přírodního nefortifikovaného vína (bez přídavných látek): voda 80 – 90%, alkoholy 8 – 15%, cukry 0,2 – 5%, kyseliny 0,4 – 1,2%, glycerol 0,6 – 1%, minerální látky 0,1 – 0,4%, bílkoviny, polyfenoly (např. resveratrol), aromatické látky (cca 800 rozlišitelných substancí), vitamíny. Voda obsažená ve víně je všechna přírodní, (mnohdy musela projít až 14 metrů dlouhým kořenovým systémem rostliny), což u ostatních alkoholických nápojů se říci nedá, protože původ vody je buď ze studny, nebo z vodovodu..

Ohlédnutí do historie (viz. také původ vína) naznačuje rovněž příznivé pohledy na víno. Římský legionář dostal denně přidělený cca 1 litr vína, tak aby mohl smísením vodou z řek a potoků eliminovat možné neblahé následky konzumace neprověřené vody. Ještě před asi sto lety bylo víno na lékařský předpis v lékárnách, jako lék proti nachlazení a chřipkám. Konzumace vína ve starověku, ale i středověku byla mnohonásobně vyšší než v dnešní době, vždyť ještě před třicetiletou válkou bylo v Čechách a na Moravě podle odhadů 40 tis. ha révy vinné proti dnešním 20 tis. I když bylo v době před 400 roky obyvatel v našem prostoru jenom zlomek proti současnosti, víno se ještě dováželo, stejně jako se dováží nyní.

Největším nepřítelem vinařství z pohledu zdravosti produktu je chemizace výroby hroznů a vína, které vede poučené a školené milovníky vína (znalce vín) k vínům vyrobeným minimálně v systémech integrované produkce, ekologické produkce (biovíno) či biodynamickým vínům. Dále k vínům přívlastkovým, ve kterých zákon zakazuje používat s výjimkou SO2 veškeré chemické stabilizační látky.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.