Víno

Víno (řec. oinos, lat. vinum) je alkoholický nápoj vzniklý kvašením moštu nebo rmutuhroznů révy vinné.

Označením „víno“ se podle zákonu nesmí značit alkoholické nápoje vyrobené z jiné suroviny než hroznů révy vinné.

původu vína se vedou spory, v našem prostoru se prokazatelně réva vinná pěstovala v době pobytu římských vojáků na Moravě.

Výrobu vína ve všech vyspělých vinařských státech upravují poměrně přísné zákonné normy (vinařský zákon).

Vlády ekonomicky silných států, podporují svou zemědělskou politikou konzumaci vína, na úkor ostatních alkoholických nápojů, pro jeho prokazatelné příznivé účinky na lidské zdraví.


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.