VIVC

VIVC je evropská encyklopedická databáze pro révu vinnou.

V roce 1984 byl v Institutu pro šlechtění révy vinné v německém Geilweilerhofu (Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof) založen Mezinárodní katalog odrůd Vitis (VIVC – Vitis International Variety Catalogue) a v současnosti obsahuje kolem 23 000 odrůd révy vinné (Vitis vinifera). Koncept databáze genetických zdrojů révy vinné podpořily IBPGR (dnes Bioversity) a Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV). Dnes je VIVC encyklopedickou databází s přibližně 23 000 odrůdami, šlechtitelskými liniemi a druhy Vitis, které existují v repozitářích révy vinné nebo jsou popsány v bibliografii. Je zdrojem informací pro šlechtitele, výzkumné pracovníky, správce repozitářů šlechtitelských ústavů a zájemce o révu vinnou či milovníky vína. Kromě pasportních údajů o jednotlivých odrůdách zde naleznete údaje o genetických datech, obsáhlou bibliografii a fotografie.

Zdroj: https://www.vivc.de/


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.