Znalec vín > Hesla od V > Vozdecký Josef

Vozdecký Josef

Ing. Josef Vozdecký, vizionář, špičkový manažer ve vinařství, se narodil v r. 1945 v Šitbořicích. Působil ve vedení několika vinařských společností, největší stopu zanechal v uskupení Bohemia Sekt.

V 60. letech absolvoval odborné učiliště ve Valticích a následně studoval na valtické střední Vinařské škole. Vinohradnický obor studoval rovněž na tehdejší brněnské Vysoké škole zemědělské, Zahradnické fakultě v Lednici. Po absolvování studií nastoupil v r. 1970 do Českých vinařských závodů, předchůdce dnešní společnosti Bohemia Sekt, jako technolog. V r. 1991 se stal generálním ředitelem nové transformované akciové společnosti Bohemia Sekt, kterou vedl až do odchodu na penzi v r. 2011. Do r. 2012 působil ještě jako předseda představenstva společnosti. Od 26. 10. 2013 působí Ing. Vozdecký jako poslanec PČR za volební stranu ANO. Působí rovněž jako poradce ve vinařství.

Ing. Josef Vozdecký

Zdroj: http://www.psp.cz/, www.bohemiasekt.cz


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.