Znalec vín > Hesla od Z > Zemské víno

Zemské víno

Zemské víno jako kategorie jakostních tříd je v platnosti vinařského zákona od roku 2004., nepodléhá zatříďovací povinnosti u SZPI. Podmínkou uznání třídy moravské zemské víno nebo české zemské víno je původ hroznů na Moravě nebo v Čechách a cukernatost hroznů při sběru min. 14°. Zemské víno lze na etiketě označovat odrůdou, ročníkem, vinařskou obcí, viniční tratí atd. (v souladu s předpisy Evropských společenství). Hektarový výnos u zemského vína není vinařským zákonem omezený. Podíl každé odrůdy, která je na etiketě uvedena, musí být nejméně 15 %, velikost písma názvu odrůdy nebo odrůd musí dosahovat nejvýše poloviční velikosti písma názvu „zemské víno“, název odrůdy nebo odrůd musí být uveden pouze ve stejném zorném poli na etiketě spolu s názvem „zemské víno“ a označení odrůdy nebo odrůd na etiketě nesmí být zaměnitelné s označením jakostního vína nebo vína originální certifikace (VOC).

Vinařský zákon povoluje vyrábět víno v kategorii zemských vín i z těchto odrůd nezapsaných ve státní odrůdové knize:

 • Bílý Portugal,
 • Blauburger,
 • Bouvierův hrozen,
 • Cabernet Blanc,
 • Cabernet Cortis,
 • Cabernet Jura,
 • Damascenka,
 • Jakubské,
 • Johaniter,
 • Kamenorůžák bílý,
 • Mladen,
 • Modrava,
 • Modrý Janek,
 • Muscaris,
 • Petit Verdot,
 • Prachttraube,
 • Ranuše muškátová,
 • Regent,
 • Rulenka,
 • Ryzlink buketový,
 • Solaris,
 • Sylvánské červené,
 • Sylvánské modré (synonymum Blauer Silvaner),
 • Šedý Portugal,
 • Tramín bílý (synonymum Heida),
 • Tramín žlutý (synonymum Gelber Traminer),
 • Veltlínské červenobílé,

Kategorie zemské víno využívá mnoho malých a středních výrobců vína i u vín, která by šla zatřídit jako vína s přívlastkem. Většinou pro malé množství vína v partii nebo z důvodů časové tísně (Svatomartinské víno) uvádějí výrobci na trh partii jako „zemské víno“. V mnoha případech, ač to není povinností, uvádí výrobce na etiketu cukernatost hroznů při sběru.

Vína se zeměpisným označením (zemská vína) 

Etiketa vína se zeměpisným označením (Příloha VII část A bod 1 písm. a) nařízení č. 1493/1999) obsahuje tyto povinné údaje:

– obchodní označení produktu (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec první odrážka a část A bod 2 písm. b) nařízení č. 1493/1999, pozn. v případě použití názvu „moravské zemské víno“ nebo „české zemské víno“ se jedná o aplikaci ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) prováděcí vyhlášky č. 323/2004 Sb.);
– jmenovitý objem (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec druhá odrážka nařízení č. 1493/1999);
– skutečný obsah alkoholu (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec třetí odrážka nařízení č. 1493/1999);
– číslo šarže (Příloha VII část A bod 1 druhý pododstavec čtvrtá odrážka nařízení č. 1493/1999);
– jméno nebo obchodní firmu (Příloha VII část A bod 3 první a druhá odrážka nařízení č. 1493/1999);
– obsah oxidu siřičitého nad 10 mg/l (Čl. 3 odst. 3 nařízení č. 753/2002, pozn. odstavec 3 byl do nařízení č. 753/2002 doplněn nařízením č. 1991/2004 ze dne 19. listopadu 2004).

Etiketa vína se zeměpisným označením (Příloha VII část B bod 1 písm. a) a b) nařízení č. 1493/1999) může obsahovat tyto nepovinné údaje:

– jméno, adresa a postavení jedné nebo více osob podílejících se na jeho uvádění na trh (Příloha VII část B bod 1 písm. a) první odrážka nařízení č. 1493/1999);
– druh produktu (Příloha VII část B bod 1 písm. a) druhá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. „druhy produktů“ jsou stanoveny čl. 16 nařízení č. 753/2002 – jedná se o kategorie „suché“, „polosuché“ atd.);
– zvláštní barva (Příloha VII část B bod 1 písm. a) třetí odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podmínky užití musí být stanoveny členským státem; pro ČR stanoveno na základě ustanovení § 16 odst. 10 písm. b) zákona o vinohradnictví a vinařství ustanovením § 9 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 323/2004 Sb.);
– ročník sklizně (Příloha VII část B bod 1 písm. b) první odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. platí pravidlo 85% dle čl. 18 a 20 nařízení č. 753/2002);
– název odrůdy nebo odrůd (Příloha VII část B bod 1 písm. b) druhá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. platí pravidlo 85% dle čl. 19 a 20 nařízení č. 753/2002);
– odkaz na ocenění, medaili nebo soutěž (Příloha VII část B bod 1 písm. b) třetí odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 21 nařízení č. 753/2002);
– údaj o způsobu získávání nebo výrobní metodě (Příloha VII část B bod 1 písm. b) čtvrtá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 22 nařízení č. 753/2002);
– doplňující tradiční výrazy (Příloha VII část B bod 1 písm. b) pátá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 23 a 24 nařízení č. 753/2002);
– název podniku (Příloha VII část B bod 1 písm. b) šestá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 25 nařízení č. 753/2002);
– údaj o plnění (Příloha VII část B bod 1 písm. b) sedmá odrážka nařízení č. 1493/1999, pozn. podrobnosti stanoví čl. 26 nařízení č. 753/2002);


Chcete ochutnat výjimečné víno? Znalec vín nabízí výběrový prodej špičkových vín.